MCC Group tài trợ lập quy hoạch 02 khu đô thị 40ha ở thị xã Buôn Hồ tỉnh Đắk Lắk
8/28/2020

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư MCC cam kết tài trợ không điều kiện, không hoàn trả kinh phí khi lập quy hoạch chi tiết 1/500 02 khu đô thị.

1. Dự án Khu dân cư đô thị mới phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ quy mô khoảng 19,5ha.

2. Dự án Khu trung tâm thương mại, khu dân cư phường An Bình, Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ có quy mô khoảng 19,7ha.

MCC Group tài trợ lập quy hoạch 02 khu đô thị 40ha ở thị xã Buôn Hồ tỉnh Đắk Lắk

Xét đề nghị trên, Ông Phạm Phú Lộc Chủ tịch UBND thị xã đồng ý cho MCC tài trợ lập quy hoạch chi tiết (bằng kinh phí hoặc sản phẩm) hai khu đô thị trên thuộc Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đã được UBND tỉnh phê duyệt.

MCC cam kết tài trợ không điều kiện, không hoàn trả kinh phí lập quy hoạch.

MCC Group tài trợ lập quy hoạch 02 khu đô thị 40ha ở thị xã Buôn Hồ tỉnh Đắk Lắk

Ông Phạm Phú Lộc giao Phòng quản lý đô thị là đầu mối tiếp nhận hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để làm cơ sở lựa chọn nhà đầu tư có năng lực thựchiện dự án theo quy định.

MCC Group tài trợ lập quy hoạch 02 khu đô thị 40ha ở thị xã Buôn Hồ tỉnh Đắk Lắk

Xem thêm:

Chia sẻ bài viết

Tin liên quan