Công cụ tính lãi gửi

Số tiền gốc (VNĐ)
Kỳ hạn gửi (Tháng)
Lãi suất (%/Năm)
Tính toán

Kết quả

Tiền gốc
Kỳ hạn
Lãi suất
Lãi theo ngày
Lãi theo tháng
Lãi cuối kỳ
Tổng gốc lãi
Đơn vị tính: VNĐ